Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

September 9, 2021

Uzvišenje svetog križa

Na blagdan Uzvišenja setog križa, u utorak, 14. rujna, svete mise u našoj župnoj crkvi su u 7 i 18.30 sati. Više o samom blagdanu

Dvadeset i četvrta nedjelja kroz godinu

Mk 8, 27-35 Ti si Pomazanik-Krist! … Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi. Prorok govori o Sluzi Jahvinom. Međutim ljudi su zaboravili tu sliku patnika, ostala