Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Bolesničko pomazanje

Bolesničko pomazanje Krist je ustanovio kako bi dao milosti vjernicima koji proživljavaju muke teške bolesti i starosti.

Osoba može primiti bolesničko pomazanje svaki put kada teško oboli. Plod bolesničkog pomazanje je sjedinjenje s Kristom patnikom, primanje potpore, mira i ohrabrenja u kršćanskom prihvaćanju bolesti ili starosti, oproštenje grijeha, dobivanje zdravlja ako koristi duhovnom spasenju te priprava za prijelaz u vječni život.

Bolesničko pomazanje izraz je duhovne skrbi za bolesnike, stoga nije dobro čekati posljednji trenutak života.

«Boluje li tko među vama? Neka sebi dozove crkvene starješine! Oni neka mole nad njim mažući ga uljem i ime Gospodnje, pa će molitva učinjena s vjerom spasiti bolesnika! Gospodin će ga podići i, ako je učinio grijehe, dobit će oproštenje.» (Jak 5, 14-15)