Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Caritas

Crkva od svojih prvih vremena uviđa potrebu brige o siromašnima i potrebitima. Caritas (lat. ljubav) i socijalno djelovanje sastavni su dio poslanja Crkve u svijetu. Preko Caritasa se na sustavan i organiziran način pomaže ljudima u potrebi.

Radno vrijeme župnog Caritasa (u Pastoralnom centru Nazaret)

Ponedjeljak

8:00-11:00

Srijeda

16:00-18:00

Ljubav prema bližnjemu, ukorijenjena u ljubavi prema Bogu, na prvome je mjestu i nadasve zadaća svakoga pojedinog vjernika, ali je također zadaća cijele crkvene zajednice. Papa Benedikt XVI.