Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Četvrta korizmena nedjelja

Isus nam u današnjem evanđelju govori o Bogu kao Ocu koji uspravlja,
oslobađa, otkupljuje, oprašta, dariva slobodu i ljubav. Isus nas oslobađa po
ovoj prispodobi naših vlastitih duhovnih prisila na samoostvarenje. Isus je u
svom križu «prekrižio» sve ljudske predodžbe i darovao nam ispravnu sliku o
Bogu. Ta nam slika govori da smo uvijek od Boga bezuvjetno prihvaćeni. On
nam jamči da ljubav razgoni svaki strah od krivnje, od zatajenja od
prokletstva. U Isusu nam je vidljivo nastala poruka: Bog je ljubav i tko ostaje u
ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu… Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav
izgoni strah. Isus je za nas utjelovljena Očeva ljubav. Kad nas on prožima, tada
postajemo spašeni i cjeloviti, otkupljeni i oslobođeni. To je nada koja nas
oduhovljava, to je temelj na kojem gradimo, to je vjera koju živimo. Današnje
evanđelje završava pozivom na gozbu. Na nju su bili pozvani i mlađi i stariji sin. Gozba
– to je, u svijetlu evanđelja, slika euharistije. To je ono što sada činimo. To je objava
neizrecive ljubavi u kojoj nam se ne nudi za hranu ugojeno tele, niti jare. Ovdje nam
se objavljuje ljubav, skrivena u tajni kruha, u tajni Isusa Krista, koji je svojom žrtvom
na križu potvrdio da nam njegov i naš Otac nikada neće uskratiti svoju ljubav.

Slika: Crkva sv. Mateja u Štitaru, Hrvatska