Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Četvrta korizmena nedjelja

Isus nam u današnjem evanđelju govori o Bogu kao Ocu koji uspravlja,
oslobađa, otkupljuje, oprašta, dariva slobodu i ljubav. Isus nas oslobađa po
ovoj prispodobi naših vlastitih duhovnih prisila na samoostvarenje. Isus je u
svom križu «prekrižio» sve ljudske predodžbe i darovao nam ispravnu sliku o
Bogu. Ta nam slika govori da smo uvijek od Boga bezuvjetno prihvaćeni. On
nam jamči da ljubav razgoni svaki strah od krivnje, od zatajenja od
prokletstva. U Isusu nam je vidljivo nastala poruka: Bog je ljubav i tko ostaje u
ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu… Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav
izgoni strah. Isus je za nas utjelovljena Očeva ljubav. Kad nas on prožima, tada
postajemo spašeni i cjeloviti, otkupljeni i oslobođeni. To je nada koja nas
oduhovljava, to je temelj na kojem gradimo, to je vjera koju živimo. Današnje
evanđelje završava pozivom na gozbu. Na nju su bili pozvani i mlađi i stariji sin. Gozba
– to je, u svijetlu evanđelja, slika euharistije. To je ono što sada činimo. To je objava
neizrecive ljubavi u kojoj nam se ne nudi za hranu ugojeno tele, niti jare. Ovdje nam
se objavljuje ljubav, skrivena u tajni kruha, u tajni Isusa Krista, koji je svojom žrtvom
na križu potvrdio da nam njegov i naš Otac nikada neće uskratiti svoju ljubav.

Slika: Crkva sv. Mateja u Štitaru, Hrvatska