Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Četvrta korizmena nedjelja

Iv 9, 1-41 Ode, umije se pa se vrati gledajući!

Isus jedini daje odgovor na naša temeljna pitanja; tri velika područja ljudskog života i njegova ugrožavanja. To je neutaživa žeđ za srećom kao kod Samarijanke, traženje jasne istine kao kod slijepca te naša neuništiva čežnja za životom kao kod Lazara. U svim središnjim životnim područjima Isus se pokazuje kao živa voda, koja utažuje žeđ za životom, kao svjetlo koje uništava tamu života i prevladava sljepoću srca te kao uskrsnuće i život za sve koji u njega vjeruju, ispunjavajući time neutaživu čežnju za životom i poslije smrti Isus nas poziva da ga prepoznamo u trenucima u kojima se čini da ga nema. Danas, kao i svake nedjelje poziva nas da ga susretnemo u njegovoj riječi, u kruhu koji lomimo za život vječni, ali i u braći i sestrama koji su u potrebi. Slavimo spomen njegove muke i smrti i u tom slavlju nalazimo izvor života. Koliko god to nekima zvučalo apsurdno, nama je istinito. Mi vjerujemo Isusovim riječima: „Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada.“ Vjerom gledajmo Isusa u sakramentima i u bližnjima. On nam dolazi i ozdravlja nas od sljepoće te otvara oči za život vječni.