Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Četvrta nedjelja došašća

Mt 1, 18-24 Isus će se roditi od Marije, zaručene za Josipa, sina Davidova.


Pri kraju smo još jednog došašća. Jesmo li se pripravili za Božić? Prvo došašće
živjeli su Josip i Marija. Bog je snažno i ozbiljno zahvatio u njihov život. Uz sve
teškoće i nejasnoće oni su prihvatili Božji plan. Bog po anđelu poručuje Josipu:
„Ne boj se.“ U Starom zavjetu Prorok Izaija je kralju Ahazu rekao da će Bog
narodu dati znak; djevica će začeti i roditi Sina kojemu će dati ime Emanuel.
Sv. Matej nadahnut Duhom Svetim tvrdi da se u Isusu ispunja ovo
proročanstvo. On je Sin samoga Boga, začet po Duhu Svetom, on je Emanuel –
s nama Bog. Sestre i braćo, Bog je vjeran svojim obećanjima. On ljubi čovjeka. I
u ovom vremenu Bog je s nama. Vremenu punom neizvjesnosti, lažnih mesija,
lažnih ideala. Isus je s nama zauvijek. On dolazi malenima, neznatnima i
danas. Ne u buci, ne u trgovačkim centrima, nego u tišini: u molitvi, svetoj
misi, u dobroj svetoj ispovijedi. Što će nam vanjština Božića, ako nismo u miru
s Bogom i s bližnjima. Otvorimo se Kristu; on je Bog s nama i za nas. Ne bojmo
se, nego hrabro zakoračimo u novo vrijeme koje dolazi.