Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Četvrta nedjelja došašća

Došašće 4. Nedjelja

Lk 1, 26-38 Evo, začet ćeš i roditi sina.

pozdravlja Mariju: „Zdravo milosti puna, Gospodin s tobom! „ Marija dobiva novo
ime; milosti puna. Njezino ime Marija u hebrejskom jeziku znači plemenita žena.
Njezina plemenitost je obdarena milošću. Ljudska plemenitost je sada obdarena
nadnaravnom plemenitošću. Zdravo, grčki haire znači veseli se, raduj se. Prizor
navještenja Marijinog je razgovor neba i zemlja, mistični susret Boga i čovjeka. Ovaj
prizor nas uvijek nadahnjuje. Marija je ponizna službenica Gospodnja. Nakon
prihvaćanja Božjeg plana Marija ostaje u šutnji . U šutnji prihvaćanja ona ja sva u Bogu.
Ona dopušta Božjoj riječi da djeluje kroz cijeli njezin život. To je i nama poziv. Da
vjerujemo iznutra, osobno i da stavljamo Boga na prvo mjesto i po cijenu velike žrtve u
životu.