Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Četvrta nedjelja došašća

􏰀etvrta nedjelja došašća

Lk 1, 26-38 ‘Njegovu kraljevstvu neće biti kraja.’
Neposredno prije Božića Božja nas riječ želi još jednom podsjetiti zašto je Božić u središtu ljudske povijesti. Zašto taj blagdan ostaje uvijek mlad, privlačan milijunima ljudi. 􏰀ujmo Božju riječ i Božje obećanje; poruka kralju Davidu: njegovo kraljevstvo trajat će dovijeka. Mariji anđeo predstavlja ispunjenje tog Božjeg plana ; njezin sin će biti Sin Svevišnjega, Bog će mu dati prijestolje Davida, oca njegova . U Isusu Bog će doći na zemlju kao čovjek. Veliko otajstvo je to koje ljudski razum nikad neće moći dokučiti. Ipak to otajstvo vidimo u betlehemskom djetetu.