Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Četvrta nedjelja kroz godinu

Mk 1, 21-28. Učio ih je kao onaj koji ima vlast.

Isus započinje otkrivati svoju moć te pobuđuje čuđenje: »Što li je ovo? Nova li i
snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.“
Evanđelist opisuje početak Isusovog javnog djelovanja te izbor prvih učenika.
Isus nastupa i govori suvereno. Uči kao onaj koji ima vlast a ne kao
pismoznanci. U čemu je tajna njegova nastupa. Da su bili zaneseni njegovim
naukom. Dosljednost: usklađenost onoga što je govorio i onoga što je činio.
Isus predstavlja Božju riječ kao riječ spasenja. To se pokazalo u susretu s
čovjekom koji je bio opsjednut nečistim duhom. Njega opsjednuti naziva
„Svetac Božji“ a to znači da ga priznaje da je u potpunom zajedništvu s
Bogom. Isusovo naučavanje je novo jer djeluje čak i protiv nečistih duhova tj.
protiv đavla ili Sotone. Osjeća se sigurnost i autoritet ali ne nadmoći i prisile,
nego privlačnosti i želje da se pomogne čovjeku u potrebi. Brinuti se za Božje
a ne za svijet. Najvažnije je spasenje. Važno je biti privržen Gospodinu i u
svemu njemu ugađati. Gospodinu se može ugađati u svakom staležu i u
svakoj životnoj situaciji.