Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Deseta nedjelja kroz godinu

Mt 9, 9—13 Ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.
U Evanđelju se ne opisuje razgovor između Isusa i Mateja. Matej na Isusov
poziv jednostavno ustaje i kreće za njim. Tom prigodom Isus naviješta ljudima
milosrđe. Što ostavlja Matej? Ostavlja sigurnost, račune, svoj posao. Isus ga
međutim poziva da radi nešto drugo, nešto što je daleko vrjednije i sigurnije;
da naviješta Radosnu vijest. Matej se pokrenuo i krenuo za Isusom. I Abraham
je krenuo u nepoznato, vjerujući Božjem obećanju. I Pavao je krenuo za
Isusom. Isus je došao za sve ljude. On poziva k sebi sve bez razlike; nema
ulaznica, veza, privilegije. Bitna je spremnost i otvorenost za promjenu života.
Matej je ostavio svoj grešni život i krenuo za Isusom. Matej nije mogao
mijenjati druge sve dok prvo nije sebe promijenio, odnosno dok nije dopustio
da ga Bog promijeni. Pravi kršćani smo onda kad nikoga ne želimo prezirati,
nego želimo pomagati svakome, posebno ugrožene i od srca se radovati sa
svakim koga Božje milosrđe pozove u našu blizinu. Lijepo je odazvati se Isusu
i biti u njegovoj blizini. Svi smo poput Mateja pozvani naviještati Isusovu
ljubav i milosrđe. I nije potrebno puno govoriti. Potrebno je poći za Isusom i
ustrajati na tom putu.