Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Druga korizmena nedjelja

Mk 9,2-10 Ovo je Sin moj ljubljeni.

Današnje prvo čitanje donosi izvještaj o žrtvovanju Abrahamova sina Izaka.
Riječ je o najvećoj kušnji koju je proživljavao Abraham. Kada je konačno dobio
obećanog sina Izaka sada dolazi do obrata: Bog zahtijeva da ga žrtvuje, nešto
što je ljudski i moralno nepojmljivo. No, Abrahamovo žrtvovanje Izaka je
drastična pouka o zabrani ljudskih žrtava. Koja je svrha i glavna tema
događaja? Abrahamova vjera. I dok Bog nije dopustio ljudske žrtve; nije
dopustio Abrahamu da žrtvuje svoga sina Izaka, on nije poštedio svoga Sina
za sve nas. To pokazuje da je Bog na našoj strani. Ako imamo na svojoj strani
Boga i njegova Sina Isusa Krista ne moramo se ničega bojati, jer nam nitko
neće oduzeti dobra koja nam je Isus podario svojom smrću i uskrsnućem. Zato
poslušajmo glas koji se čuo iz oblaka prilikom Isusova preobraženja: „Ovo je
Sin moj ljubljeni! Slušajte ga!“ Preobraženje naviješta patnju i smrt ali i
uskrsnuće koje je apostolima davalo snagu za svjedočanstvo Isusa. Živimo s
pouzdanjem u Gospodina koji sve ljude vodi vječnom spasenju.