Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Druga nedjelja došašća

Lk 3,1-6 Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.


Bitne stvari su se događale sasvim negdje drugdje; u samoći, u pustinji, u
tišini, kraj rijeke Jordan, u srcu i životu Ivana Krstitelja, koji je prorokovao
ispunjenje vremena i pripravljao put Gospodinu. Danas se vladari Tiberije,
Poncije Pilat, Herod i ostali spominju samo u ovom kontekstu, a jedino Ivan
Krstitelj živi s onim kojega je najavio, s Isusom Kristom, u živoj sadašnjosti
Crkve. Ljudska i Božja kronika! Viktor Hugo je zapisao: «Budućnost ne pripada
nijednom čovjeku, budućnost pripada samo Bogu.» Možemo dodati; i onima koji
pripadaju Bogu, koji su uz njega, na njegovoj strani. I danas je slična situacija;
mnogi vladari misle da o njima ovisi budućnost. Ali sve i svi prolaze. Ostaje
Bog i oni koji su s njime. Mi nismo na položajima, niti imamo vodeću riječ, ali
možemo živjeti s ljudima, provoditi mali život savjesnosti, rada i zalaganja. To
su «mali putovi», ali putovi koji vode spasenju na koje smo pozvani. Zakoračili
smo na put ususret Gospodinu koji dolazi. Vodi nas čežnja za susretom s njim.
U trajnoj smo sigurnosti da je Gospodin s nama u svime prilikama života.
Zastanimo i osluškujmo njegov glas te mu pripravimo put.