Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Druga nedjelja došašća

Lk 3,1-6 Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.


Bitne stvari su se događale sasvim negdje drugdje; u samoći, u pustinji, u
tišini, kraj rijeke Jordan, u srcu i životu Ivana Krstitelja, koji je prorokovao
ispunjenje vremena i pripravljao put Gospodinu. Danas se vladari Tiberije,
Poncije Pilat, Herod i ostali spominju samo u ovom kontekstu, a jedino Ivan
Krstitelj živi s onim kojega je najavio, s Isusom Kristom, u živoj sadašnjosti
Crkve. Ljudska i Božja kronika! Viktor Hugo je zapisao: «Budućnost ne pripada
nijednom čovjeku, budućnost pripada samo Bogu.» Možemo dodati; i onima koji
pripadaju Bogu, koji su uz njega, na njegovoj strani. I danas je slična situacija;
mnogi vladari misle da o njima ovisi budućnost. Ali sve i svi prolaze. Ostaje
Bog i oni koji su s njime. Mi nismo na položajima, niti imamo vodeću riječ, ali
možemo živjeti s ljudima, provoditi mali život savjesnosti, rada i zalaganja. To
su «mali putovi», ali putovi koji vode spasenju na koje smo pozvani. Zakoračili
smo na put ususret Gospodinu koji dolazi. Vodi nas čežnja za susretom s njim.
U trajnoj smo sigurnosti da je Gospodin s nama u svime prilikama života.
Zastanimo i osluškujmo njegov glas te mu pripravimo put.