Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Druga nedjelja došašća

Mt 3, 1-12 Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko!


Mnogi su odlazili u pustinju čuti Ivana Krstitelja. Bilo je radoznalih, ali
i onih koji su htjeli promjenu svoga života, oni koji su prepoznali
proroka. Ovo je prorok koji poziva da se pripreme za dolazak Mesije.
Ivan poziva na kajanje za grijeh, poziva na obraćenje. Kao što je tada
Ivan pozivao da se ljudi pripreme za dolazak Mesije tako su njegove
riječi i danas upućene nama. Oni koji su se pripremili i obratili, mogli
su prepoznati i prihvatiti Isusa da je on onaj obećani Mesija. I danas
mora tako biti. Jer grijeh, ravnodušnost do Boga, pomanjkanje
smilovanja prema drugima–zapreke su koje nam priječe da se
približimo Isusu. Doći će i Božić a mi ćemo i dalje slaviti ovaj blagdan
zapravo bez Boga, nećemo prepoznati Isusa koji nam dolazi. Moja vjere
ne smije biti tek običaj koji popunjava moju prazninu. Potrebno nam je
stalno obraćenje kako bismo dodirnuli ono najbitnije a to je Bog – izvor
punine života