Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Druga nedjelja došašća

Došašće 2. Nedjelja

Mk 1,1-8 Poravnite staze Gospodnje.

Čovjek –kršćanin je na ovoj zemlji putnik, hodočasnik koji putuje u svoju
pravu domovinu – u Očev dom ljubavi. U vrijeme došašća nam pouzdan put k
Bogu pokazuje Isusov preteča – Ivan Krstitelj On pripravlja put Gospodinu –
put spasenja koje donosi Isus Krist. „Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim
da ti pripravi put.“ Ivan je glasnik i svjedok. On ne naviješta sebe nego Onoga
koji je veći do njega! On je sav usmjeren na Krista: on mu pripravlja put tako
da ljude poziva na obraćenje i pokoru. Mnogi su se odazvali a on ostaje
ponizan. Ivan krsti vodom a Isus će krstiti Duhom Svetim. Isus oprašta grijehe
i daje novi Božji život. Ivanov poziv „pripravite put“ Gospodinu vrijedi i
danas za nas. To znači: otvoriti mu svoje srce i očistiti ga od svih grijeha. Tako
mu pripremamo prostor u svom srcu da on vodi i usmjerava naše misli, riječi i
djela. Svima je potreban novi početak: zahvat u život, rez koji otklanja rane
grijeha i navezanost na svijet. Je li naše srce sposobno primiti Krista? Ivan nas
poziva na obraćenje. Što bi nama rekao?