Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Druga nedjelja po Božiću

Iv 1,1-18 U početku bijaše Riječ!


Početak svijeta nije bio slijepi i besciljni slučaj ili bešćutna sudbina već silna Riječ ljubavi stoji na početku svega nastajanja i poziva u život prema svom planu svijeta i čovjeka. Bog tako ozbiljno shvaća ovaj svijet da u njemu očituje svoju silnu Riječ, svoga vječnoga Sina jer “Riječ tijelom postade i nastani se među nama.” To je božićno čudo. Dakle, od sada ne vrijedi više: Bog je na nebu a čovjek na zemlji; Bog je daleko i ne možemo ga naći. Odsada vrijedi: “Evo Boga vašega!” I “Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta!” Odsada se Boga može naći u svijetu. Božić dakle nije prošao. On se nije dogodio samo u betlehemskoj štali. Događa se posvuda gdje Bog koji traži naiđe na čovjeka koji će mu otvoriti vrata i dati mu svratište. “A svima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja.” Svi koji imaju hrabrost primiti Isusa doživjet će ga uistinu kao svjetlo, život, put i istinu.