Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Druga nedjelja po Božiću

Iv 1,1-18 U početku bijaše Riječ!


Početak svijeta nije bio slijepi i besciljni slučaj ili bešćutna sudbina već silna Riječ ljubavi stoji na početku svega nastajanja i poziva u život prema svom planu svijeta i čovjeka. Bog tako ozbiljno shvaća ovaj svijet da u njemu očituje svoju silnu Riječ, svoga vječnoga Sina jer “Riječ tijelom postade i nastani se među nama.” To je božićno čudo. Dakle, od sada ne vrijedi više: Bog je na nebu a čovjek na zemlji; Bog je daleko i ne možemo ga naći. Odsada vrijedi: “Evo Boga vašega!” I “Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta!” Odsada se Boga može naći u svijetu. Božić dakle nije prošao. On se nije dogodio samo u betlehemskoj štali. Događa se posvuda gdje Bog koji traži naiđe na čovjeka koji će mu otvoriti vrata i dati mu svratište. “A svima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja.” Svi koji imaju hrabrost primiti Isusa doživjet će ga uistinu kao svjetlo, život, put i istinu.