Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Druga nedjelja po Božiću

Iv 1, 1-18 Riječ tijelom postane i nastani se među nama.

Ušli smo u novu godinu. Liturgija ove nedjelje ponavlja evanđelje Božića. Promislimo još jednom ovu trajnu božićnu poruku: Božja vječna riječ se utjelovila. “Istinsko svjetlo” došlo je na svijet da rasvijetli svakog čovjeka. I među mnogim poklonima otkrijmo istinski božićni poklon: Riječ koja bijaše u početku utjelovila se da nama svima dade moć postati djecom Božjom i kako bi u smrtnom tijelu vidjeli njegovu slavu punu milosti i istine. Onda ćemo tek shvatiti da Božić nije samo prolazna svetkovina  nego zbilja što ostaje, te ima moć našemu životu dati trajnu nadu. U početku svijeta nije bio slijepi i besciljni slučaj ili bešćutna sudbina već silna Riječ ljubavi stoji na početku svega nastajanja i poziva u život prema svom planu svijeta i čovjeka. Bog tako ozbiljno shvaća ovaj svijet da u njemu očituje svoju silnu Riječ, svoga vječnoga Sina jer “Riječ tijelom postade i nastani se među nama.” To je božićno čudo.  Dakle, od sada ne vrijedi više: Bog je na nebu a čovjek na zemlji; Bog je  daleko i ne možemo ga naći. Odsada vrijedi: “Evo Boga vašega!” I “Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta!”