Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Druga nedjelja po Božiću

Iv 1, 1-18 Riječ tijelom postane i nastani se među nama.

Ušli smo u novu godinu. Liturgija ove nedjelje ponavlja evanđelje Božića. Promislimo još jednom ovu trajnu božićnu poruku: Božja vječna riječ se utjelovila. “Istinsko svjetlo” došlo je na svijet da rasvijetli svakog čovjeka. I među mnogim poklonima otkrijmo istinski božićni poklon: Riječ koja bijaše u početku utjelovila se da nama svima dade moć postati djecom Božjom i kako bi u smrtnom tijelu vidjeli njegovu slavu punu milosti i istine. Onda ćemo tek shvatiti da Božić nije samo prolazna svetkovina  nego zbilja što ostaje, te ima moć našemu životu dati trajnu nadu. U početku svijeta nije bio slijepi i besciljni slučaj ili bešćutna sudbina već silna Riječ ljubavi stoji na početku svega nastajanja i poziva u život prema svom planu svijeta i čovjeka. Bog tako ozbiljno shvaća ovaj svijet da u njemu očituje svoju silnu Riječ, svoga vječnoga Sina jer “Riječ tijelom postade i nastani se među nama.” To je božićno čudo.  Dakle, od sada ne vrijedi više: Bog je na nebu a čovjek na zemlji; Bog je  daleko i ne možemo ga naći. Odsada vrijedi: “Evo Boga vašega!” I “Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta!”