Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Druga vazmena nedjelja

Iv 20, 19-31 Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: ‘Mir vama!’


Vjera u Krista bila je snaga koja je sjedinjavala prve kršćane u čvrstu zajednicu, koja se oslanjala na duboko zajedništvo osjećanja i života. „U mnoštvu onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša“ (Dj 4,32) Nije to bila teoretska, ideološka vjera, nego tako konkretna i djelotvorna da je u životu kršćana dala posebno novi pečat ne samo u odnosu prema Bogu i u molitvi nego i u odnosu prema bližnjemu. U takvoj smo vjeri danas oskudni. Kod mnogih vjernika vjera nema nikakva utjecaja na njihove navike, ne mijenja ništa ili vrlo malo u njihovu životu. Takvo kršćanstvo ne može uvjeriti niti obratiti svijet. Ono što nas u vjeri najviše iznenađuje jest to da je svakom od nas darovana sposobnost da vjerujemo, da vjerujemo čak ono nevjerojatno. Ako taj Božji dar nama, tu sposobnost da vjerujemo, uzmemo ozbiljno, i ako činimo sve što je u našoj moći da ostvarimo ono nemoguće, onda će naša vjera uistinu moći premještati brda, onda će i Uskrsli i za nas postati stvarnost i “Gospodin moj i Bog moj!“ Molimo za takvu vjeru: Gospodine umnoži nam vjeru da tebe pronosimo i svjedočimo da si ti Krist, Sin Božji, Spasitelj svijeta.