Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Druga vazmena nedjelja

U današnjem evanđelju traži se vjera. Vjera u svjedoke i vjera u moć Duha Božjega. Potrebno je ispovijedati vjeru u Isusovo uskrsnuće. Isus hvali vjeru onih koji će povjerovati u Njega makar ga nisu vidjeli. «Blaženi koji ne vidješe a vjeruju!» Mi kažemo da vjerujemo a nakon toga želimo vidjeti. Gdje možemo sresti Isusa? Uskrsli Isus nalazi se u zajednici vjernika, u Crkvi; gdje ljudi žive novim životom, gdje se živi ljubav. Uskrsli Isus nalazi se u propovijedanju apostola; oslanjamo se na njihovo svjedočanstvo! Uskrsli Isus nalazi se u opraštanju grijeha; Isus daje apostolima moć opraštanja grijeha. Božja riječ nas poziva na traženje uskrslog Isusa; živjeti od pouzdanja da nas on drži i da nas ništa ne može rastaviti od njegove ljubavi, unatoč velikim sumnjama i malim sigurnostima, unatoč otvorenim pitanjima i neriješenim problemima. Sv. Ivan je sve ovo zapisao da vjerujemo: Isus Krist je Sin Božji i da vjerujući imamo život u imenu njegovu. Mi ga više ne možemo prepoznati kao zemaljskog čovjeka, nego ga se može prepoznati u sakramentima i životu Crkve koji su odraz njegova života kao Uskrslog.

Slika: Renesansna Katedrala Uskrsnuća i sv. Tome iz 16. stoljeća, Poljska