Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Dvadeset i četvrta nedjelja kroz godinu

Mk 8, 27-35 Ti si Pomazanik-Krist! … Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi.

Prorok govori o Sluzi Jahvinom. Međutim ljudi su zaboravili tu sliku patnika, ostala je samo slika spasenja. Isus želi posvijestiti što je davno Izaija navijestio. To je Božji plan. Tko se tome protiv nije mu na pameti što je Božje nego što je ljudsko. Tako postupa Sotona, protivnik, onaj koji se suprotstavlja Božjem planu. Ne tražimo li mi često Krista bez muke, blaženstva bez križa, Isusovo prijateljstvo bez obraćenja? Isus očekuje da se naučeno u životu konkretizira. Da vjeru prate djela. Vjera i njezino slavljenje postalo bi karikatura kad iz njih ne bi slijedila konkretna djela ljubavi prema bližnjima. Sam Isus je ustvrdio: „Po ovom će znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.“ Križa je znak ljubavi. Isus nam je to pokazao i pozvao nas: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.« Uzeti križ i ići za Isusom. Unatoč svemu, puni vjere uvijek možemo računati na Boga. Najavom uskrsnuća Isus je ukazao na smisao vjere a kasnije ga uskrsnućem i potvrdio.