Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu

podaj caru carevu, a Bogu božje

Mt 22, 15-21 Podajte caru carevo, a Bogu Božje.

Farizeji vrebaju kako da Isusa uhvate u riječima. Nije im do istine iako se
pozivaju na istinu, i Isusu laskaju. No, Isus dobro poznaje njihove namjere. U
postavljenom pitanju krije se zamka. Je li dopušteno dati porez ili nije? Ako
Isus kaže da, onda podupire rimsku okupatorsku vlast, a ako kaže ne, onda je
protiv vlasti. Isus odgovara neočekivano za farizeje. Time ne ukida ni vlasti, ni
careve, ali upozorava da imaju ograničenu moć. Treba im dati ono što je
njihovo, njihov novac. Čovjek sve duguje Bogu, svom Stvoritelju. On dolazi od
Boga a ne od cara, vladara, koji su također podložni Bogu i tu su da služe a ne
da iskorištavaju. Oni su tu da se brinu za narode, a ne da se proglašavaju
bogovima. Svi vladari također su podložni Bogu i odgovorni su za svoje
postupke. Njihova je odgovornost velika. Vladari i politika ne mogu spasiti
čovjeka i riješiti ga svih problema. Njihova je uloga da se brinu za narod, za
zajednicu. Oni mogu na temelju svoga položaja puno učiniti za dobro
zajednice ali na žalost i puno zla. Molimo za vlasti, za političare da budu u
službi ljudima. Da poštujući Boga poštuju i brinu se za sve povjerene im ljude.