Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu

Lk 18, 1-8 Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu.


Evanđelje nam donosi primjer o upornosti u ustrajnoj molitvi.
To nam govori da molitva ne smije biti tek povremeni čin u kojemu se sjetimo
Boga ili još gore, obaveza, koju ako ne izvršimo padamo u nemilost Božju.
Molitva je sastavnica našeg života koji računa s Bogom i koji je trajno svjestan
naše povezanosti s njime. Upravo je molitva ta veza s njime. Prosidbena
molitva nam posvješćuje našu ovisnost o Božjoj svemogućnosti. Takva molitva
je u suprotnosti sa suvremenim mentalitetom koji u svemu želi biti neovisan,
sam sebi dostatan. Takav mentalitet nagriza i samu vjeru što onda nazivamo
sekularizacijom u kojoj za predanu vjeru nema mjesta jer sve se dade objasniti,
za sve može naći konkretan odgovor pa nam i Božja pomoć nije potrebna. Dok
je za duboko uronjene u otajstvo vjere ovisnost o Bogu i njegovoj isprošenoj
milosti radosni dar, dotle je za ljude ”ovoga svijeta” to slabost na granici
neukosti koja zavrjeđuje prezir. Međutim, kad se odmjere snaga Božja i
čovjekova nemoć onda je vidljiva i snaga onih koji su na Božjoj strani.