Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu

Lk 14, 1.7-14
Koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje bit će uzvišen.


Isus otkriva temeljno pravilo Božjega kraljevstva: “Bog se oholima protivi, a
poniznima daje milost.“ Ili „Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se
ponizuje, bit će uzvišen.“ Čovjekova veličina ne dostiže se ljudskim
sredstvima, već ju Bog prepoznaje. On će udijeliti mjesto u svome kraljevstvu,
uzvisujući onoga koji se ponizuje, ponizujući onoga koji se uzvisuje. Bog je taj
koji podjeljuje mjesta; on poziva sve u svoje Kraljevstvo ali za to je potrebna
poniznost. Biti ponizan znači biti istinoljubiv, iskren pred Bogom, ljudima i
samim sobom. Velik je onaj koji daje prvenstvo Bogu, a ne sebi. Poniznost
znači dopustiti da me Bog vodi. I ove nedjelje pozvani smo prihvatiti Isusovu
riječ za svoj život. Dopustimo da on bude uvijek prvi u našem životu, a ne mi
ili naši idoli. Samo nam on daje status kakav nam nitko ne može dati: njegova
smo ljubljena djeca o kojoj on vodi brigu i ne pravi razlike. Stoga ne
zaboravimo na važnost onih pokraj nas. Kad ljudima oko sebe, znanima ali i
neznanima, učinimo dobro zaradit ćemo plaću koja neće propasti.