Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu

Mk 7, 1-8.14-15.21-23 Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.

Nasuprot licemjernom stavu farizeja Isus naglašava preobrazbu srca koja se ostvaruje čišćenjem po njegovoj krvi. Isus je protiv svakog formalizma. Iz čovjekove nutrine, iz srca naime izlazi i dobro i zlo. «Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.« Isus kori farizeje jer su napustili bit Zakona, a slijedili su izvanjske oblike u kojima se Zakon pojavljivao. Ako izvanjski oblici odražavaju nutrinu, promjenu života, obraćenje srca onda su oni opravdani. I danas mogu ljudi upasti u opasnost da umjesto istinskog obraćenja srca obraćaju pozornost raznim vanjskim oblicima pobožnosti kojima pokrivaju nutarnju prazninu. I nama bi prorok Izaija mogao progovoriti. «Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju naučavajući nauke – uredbe ljudske.» Najvažnije je ono unutarnje: srce. Promjena se događa ako vjernik živi od Isusove riječi. Važno je biti otvoren za Boga, imati povjerenja u nj, iskrena ga srca tražiti i svoj život stalno usklađivati s njegovom svetom voljom.