Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu, 10. listopada

Mk 10, 17-30 Što imaš, prodaj, i idi za mnom.


U današnjem evanđelju Isus se obraća sasvim određenom čovjeku u sasvim određenoj životnoj situaciji. Taj je čovjek već na pravome putu, jer se drži Božjih zapovijedi. No spotaknuo se o ono «više», o nešto za čime je u isto vrijeme silno žudio. Između njega i Isusova poziva ispriječilo se bogatstvo i pokazalo se kao nepremostiva zapreka. Da ga se bio mogao odreći, bio bi živi primjer i svjedočanstvo o tome što je zapravo Božje kraljevstvo. Ono nije u posjedovanju, moći i utjecaju, nego u zajedništvu i sebedarju, u slobodi od svega što nas zaokuplja. Biti kod kuće u Božjemu domu jest bogatstvo koje se ne može kupiti nikakvim zlatom. Ulazim u posjed toga bogatstva ako sam kadar napustiti sva druga bogatstva. Vječni život ne možemo kupiti ni zaraditi. Isus bogatom čovjeku daje naslutiti upravo to: Oslobodi se pritiska što ti ga bogatstvo nameće, neka ti Bog i bližnji budu životni cilj, a ne bogatstvo. Budi sasvim slobodan za Boga i bližnjega. Molimo Gospodina da nam pokaže što nam nedostaje i što nas priječi da se uistinu posvetimo Njemu i Njegovu kraljevstvu