Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

28. nedjelja kroz godinu (C)

Lk 17, 11-19 „Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca.„

U Evanđelju Samarijanac je bio dvostruko spašen. I tjelesno i duhovno. Vjera dakle nije samo neko znanje ili uvjerenje, prava i duboka vjera u stanju je čovjeka spasiti od grijeha, bolesti i smrti. Ne radi se, dakle, o vjeri u smislu: moraš čvrsto u to vjerovati pa će tako i biti, nego o vjeri u Isus Krista kao Spasitelja, o vjeri da se po njemu dolazi do Božjeg milosrđa i spasenja. Ova evanđeoska zgoda želi preispitati naš odnos prema Bogu i prema onima čija je vjera drukčija od naše, a ponajviše našu vjeru u Isusa Krista kojeg u bogoslužju usklikom «Kyrie eleison» zazivamo kao Gospodina i Spasitelja. Nije bilo glavno ozdravljenje nego vjera. Kakva je naša osobna vjera? Ne zaboravimo: vjera traži i otvoreno priznanje i zahvalnost kroz slavljenje Boga u zajednici. Tražimo i ozdravljenje iznutra- obraćenje. Naš život između dva zaziva: smiluj se i hvala.  Svi trebamo Božje milosrđe i svi trebamo zahvaljivati. Euharistija je zahvaljivanje za čudo prisutnosti živoga Krista pod prilikama kruha i vina. Potrebna je vjera, povjerenje i zahvalnost. Ako to imamo onda nećemo moći bez euharistije; jer tu je živi Bog, komu i danas zahvaljujemo za sva dobročinstva koja od njega  primamo.