Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Dvadeset i peta nedjelja kroz godinu

Mt 20, 1-16a Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?

Gospodar vinograda izlazi čak pet puta u istom danu tražiti radnike. Stalo mu
je da se svi nađu u vinogradu i budu dionici njegove nagrade. Bog poziva na
suradnju u vinogradu svijeta i njegova kraljevstva. Dolazi u različito vrijeme.
Dan je slika života, a večer kada se daje plaća, trenutak je Božjeg suda. Plaća je
za sve koji su se odazvali raditi u Božjem vinogradu jednaka. Božja
pravednost je izgrađena na ljubavi. Bog nikome ne oduzima, već samo
pokazuje svoju dobrotu prema svima. Koja je poruka ove prispodobe: Bog je
dobar i tko god se, bilo u koje vrijeme odazove na njegov poziv i postane
njegov učenik, dobit će nagradu, a ona glasi život vječni! Za Boga je važno da
je osoba u jednom trenutku odgovorila i odazvala se na njegov poziv na
obraćenje, a koji danas nalazimo jasno izrečen u prvom čitanju proroka Izaija:
„Tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu! Nek bezbožnik put svoj
ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodinu koji će mu se smilovati, k Bogu
našem jer je velikodušan u praštanju“