Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu

Mt 21, 28-32 Predomisli se i ode. Carinici i bludnice pretekoše vas u Kraljevstvo
Božje.

Bog svome narodu preko proroka Ezekiela pokazuje da svatko bira svoju
sudbinu. Pritom je važna konačna odluka. Čovjek koji živi sveto, mora do
zadnjeg trenutak paziti da ne bi napustio Božji put. S druge srane, grešnici do
zadnjega trenutka imaju priliku obratiti se te tako zavrijediti život jer „Bogu
nije do smrti grešnikove.“ Zato je potrebno slijediti Božji put i moliti s
psalmistom: „Pokaži mi, Gospodine, putove svoje, nauči me svojim stazama!“ Sv.
Ignacije Antiohijski je rekao: „Bolje je šutjeti i biti kršćanin, nego govoriti, a ne
biti!“ Svijet sudi kršćane po njihovim djelima a ne po riječima. Svatko će sam
stati pred Boga i pred svoju savjest i odgovarati za ono što on čini a ne za ono
što drugi čine. Uvijek je moguće promijeniti se i obratiti. Nije dakle dovoljno
govoriti da smo kršćani nego je potrebno vršiti volju nebeskog Oca. Potreba je
istinska vjera, koja se ostvaruje po djelima.