Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu

Lk 16, 19-31 Primio si dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš

Isus u današnjoj prispodobi govori o bezimenom bogatašu i siromahu koji ima ime—Lazar. Lazar i bogataš stoje pred nama i postavljaju nam pitanja o našem ponašanju danas. Ova prispodoba poziva na obraćenje i mijenjanje nepravednih odnosa. Sv. Bazilije je zapisao:” Kruh koji vam pretječe jest kruh ogladnjeloga; odijelo obješeno u vašem ormaru odijelo je onoga koji je gol; cipele koje ne nosite obuća su onoga koji je bos; novac koji skrivate novac je sirotinje. A djela ljubavi koja ne vršite jesu djela nepravde koju činite.” Ako i nemamo materijalnih mogućnosti, možemo činiti djela ljubavi. Vjera nije plod velikih riječi ili izvanrednih događaja, već malih ali konkretnih djela ljubavi prema bližnjemu. Sv. Pavao nas poziva: „Težimo za pravednošću, pobožnošću, vjerom i ljubavlju kako bismo osvojili vječni život.“ Taj život ne može ostarjeti, već traje i uvijek je nov. Nikada nemojmo zatvoriti oči i srce za potrebe siromaha oko nas. Neće jedan pojedinac riješiti siromaštvo cijeloga svijeta, ali jedan po jedan, usrećit će mnogo siromašnih, a time ćemo si osigurati put prema vječnim nebeskim dobrima.