Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Dvadeset i treća nedjelja kroz godinu

Lk 14, 25-33
Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.


Mnogi ljudi hodaju s Isusom. No da bi netko bio učenik ili učenica, nije
dovoljno zajedno hodati. Učenik i učenica dopuštaju da ih Bog zahvati, da im
bude životno središte. One koji uzmiču pred tim zahtjevom, Isus želi protresti.
«Dođe li tko k meni, a ne mrzi i sam svoj život, ne može biti moj učenik.» Ta
rečenica pogađa samo središte vjere. Čovjek je bez Boga ništa. Stoga svijet,
stvari i ljude ne možemo uzimati tako kao da Boga nema. Isusov zahtjev da
«mrzimo» sve, čak i sami sebe, zapravo je poziv da svijet otkrijemo na sasvim
nov način, kao svijet koji nije zatvoren u sebe, nego živi od Boga te iz Boga crpi
svoje dostojanstvo i ljepotu. Biti Isusov učenik je veoma zahtjevno. On zahtjeva
samoodricanje, žrtvu i trpljenje. To je teška zadaća. Zato Isus govori da čovjek
mora dobro promisliti hoće li ga moći slijediti; jesmo li spremni na učenje i
nasljedovanje kako to Isus od nas traži. Biti Isusov učenik znači živjeti novost
odnosa: prema drugima, prema sebi i prema materijalnim dobrima. Moramo
izaći iz svog komfora, a to ujedno znači i prihvatiti druge oko sebe i njih staviti
ispred sebe. To od nas očekuje Isus Krist—ostaviti svjetovne navezanosti i
preko ljubavi i prihvaćanja svojih bližnjih poći za njim.