Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Dvadeseta nedjelja kroz godinu

Evanđelje: Mt 15, 21-28 ‘O ženo, velika je vjera tvoja!’

Susret s Riječju Božjom treba nas potaknuti da se i sami opredijelimo biti na
strani malenih ovoga svijeta držeći pravo i čineći pravdu. To je način da preko
nas slabih Bog učini velika djela. Kristova nas riječ ohrabruje da izađemo iz
raznih religioznih, nacionalnih, misaonih, ideoloških, religijskih i svih drugih
«okvira» kako bismo spoznali plodnost susreta s drugima. Ne prezirimo druge
i drugačije, ali niti skrivajmo ono što jesmo da bismo im se svidjeli. Kao što
teško prihvaćamo da postoje drukčiji, jednako tako hoteći im se približiti često
niječemo sebe i skrivamo svoj pravi identitet. Budimo ponosni na ono što
jesmo, ali ne budimo isključivi. Živimo svoju vjeru ponizni i ustrajno.