Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Dvadest i druga nedjelja kroz godinu, 30. kolovoza

Mt 16, 21-27 „Hoće li tko za mnom neka se odrekne samoga sebe.“

Jeremija u Starom i Petar u Novom zavjetu doživljavaju oduševljenje i žar za Boga. Međutim oni doživljavaju razočaranje i podsmijeh ljudi. Htjeli bi se povući i biti vjernici koji nikoga ne smetaju i koje nitko ne smeta. Međutim od vjernika, kršćanina se traži da bude znak osporavan, da se njegova vjera ne stopi s logikom ovoga svijeta. Što je bit kršćanina? To je da se ne sablazni nad križem i trpljenjem. Pozvan je ispovijedati vjeru i nasljedovati Kristovu logiku života. Isus i evanđelje nude nam put po kojem je ipak moguće, usprkos svim ograničenostima, postići smisao i ispunjenje života. Prihvatiti svoje vlastito čovještvo kao dar od Boga i slijediti Isusa na putu ljubavi i predanja. Živjeti život poput Isusa, međutim ima svoju cijenu. Tko želi tako živjeti, taj se mora odlučiti. On mora uzeti poput Isusa križ na svoja leđa, staviti se na stranu siromašnih, slabih, grešnih i odbačenih. Na tom putu čovjek će otkriti što je i u čemu je život, na tom putu naći će pravu slobodu i puninu života. Isusova riječ o nošenju križa jest obećanje koje vodi u pravu slobodu i život u punini. Na ljudima je hoće li tom obećanju pokloniti svoje povjerenje i tako naći život ili će izabrati druge opcije.