Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Dvadest i osma nedjelja kroz godinu, 11. listopada

Dvadeseta i osma nedjelja kroz godinu

Mt 22, 1-14 „Koga god nađete, pozovite na svadbu.“
Današnji čovjek se radije bavi vidljivim stvarima. Tko još ozbiljno shvaća Božji poziv na njegovu božansku svadbu na euharistiju? A mi koji dođemo često smo puki «promatrači», jer nakon euharistije dolaze «ozbiljnije» stvari. Zašto čovjek nema vremena za Boga? Kao i nekad ima raznih izgovora i opravdanja. Bog nas međutim uporno poziva na svoju gozbu ljubavi. U ovom smrtnom životu potrebna je ta gozba nama, da bi izdržali, da bi se radovali te napokon stigli na vječnu gozbu Božje ljubavi. Razni su ljudski interesi, a Bog nam daje novu viziju zajedničke budućnosti. Iz današnje prispodobe proizlazi pouka i poruka. Ljudi svih vremena od Boga su pozvani na trajno sretno zajedništvo, koje se uspješnije postiže kroz sudjelovanje u euharistiji. Ne budimo ravnodušni prema Božjem slavlju. Ne govorimo da nemamo vremena. Nemojmo se ispričavati. Ali budimo i iskreni. Zapitajmo se zašto dolazimo na euharistijska slavlja? Kakvi dolazimo? Pokažimo svijetu da nam je Euharistija važna, da bez nje ne možemo živjeti. Svjedočimo radost! Jer tko je s Bogom taj je sretan.