Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Dvanaesta nedjelja kroz godinu, 23. lipnja

Mk 4,35-41 Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?

Isus je prisutan u našem životu. No, vjerujemo li da je to tako kada dođu
nevolje života? Isus je uputio prijekor učenicima na moru kada je nastala
žestoka oluja: „Što ste bojažljivi? Kako nemat vjere?“ Iako je Isus fizički bio uz
njih za vrijeme oluje, učenici se boje jer nemaju vjere. Isus, bez naše osobne
vjere u njega, i dalje nas ne lišava straha, uplašenosti, borbe za ovozemaljski
život. Sjetimo se da je Isus umro za sve nas da bismo mi njemu živjeli—kako
veli sveti Pavao. na oluje i bujice treba gledati u novom svjetlu, budući da smo
u Kristu novi stvorovi. Možda će zapravo baš te uzburkane lađe našega života,
oluje i tonjenja, strahovi i uplašenosti pridonijeti da vidimo i iskusimo slavu
Božju. A kad čovjek na svojoj koži iskusi Božju ljubav i dobrotu, tada ga
nikakva kušnja, nikakvi napadi na Kristovu lađu, kojima gotovo svakodnevno
svjedočimo, ne mogu poljuljati u njegovoj odanosti, u njegovoj vjeri. Upravo
suprotno: čovjek biva ohrabren da bez straha, srama i uplašenosti za tu svoju
istu kožu, svjedoči vjeru u Kristovu ljubav i blizinu. Svaki susret s Isusom
neka produbi našu vjeru u Njega koji otklanja svaki strah i daje puninu života.