Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Jedanaesta nedjelja kroz godinu, 16. lipnja

Mk 4, 26—34 Manje od svega sjemenja na zemlji postane veće od svega povrća.

Pravi čovjekov dom nije na zemlji nego u nebu, s onu stranu fizičke smrti.
Prema apostolu, kršćanski život treba biti prožet neumoljivom željom za
sjedinjenjem s Gospodinom kroz put vjere. Svidjeti se Gospodinu. Nakon
smrti svima nam se pojaviti pred sudištem Božjim. Po našim djelima; dobrim
ili zlim. Naša vječnost ovisi o vremenu. Način na koji koristimo vrijeme
pokazuje kako ćemo sudjelovati u vječnosti.Vrijeme u kojem smo iseljeni od
Boga i naseljeni u tijelu nije kazna koju moromo odbrojavati, nego darovana
prigoda. I današnja Božja riječ je poticaj da shvatimo: Bog nas ljubi i da je na
nama na tu njegovu ljubav odgovoriti prihvaćanjem i ljubavlju. S Isusom je
došlo njegovo kraljevstvo, njegova vladavina ljubavi. Kraljevstvo Božje je
otajstvena stvarnost: samo Isus može dati da se spozna njezina stvarnost. Ono
je došlo Isusovim utjelovljenjem, ono je međa nama i ono će doći u slavi, kad
ga Isus preda svom Ocu. Ono postoji ovdje na zemlji u onoj mjeri u kojoj ljudi
prihvaćaju riječ Božju. Ono raste kao što je Isus rekao u prispodama i računa s
vremenom. Kraljevstvo Božje je milost ali se ljudi moraju odazvati; obratiti i
činiti bitno: vršiti Božju volju i imati ljubavi prema braći i sestrama.