Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Krist Kralj

Iv 18, 33b-37 Ti kažeš: ja jesam kralj.


Na završetku crkvene liturgijske godine stavlja se pred nas slika završetka svijeta i slika završetka osobnog života. U vjerovanju molimo da će Isus ponovno doći suditi žive i mrtve. Na današnju nedjelju evanđeoska poruka upravlja naš pogled na nas same, na naše ponašanje i postupanje. Ljudi su osudili Isusa, sada On sudi. Naša su djela predmet ove sudske rasprave. U njoj je predstavljano naše prijašnje ponašanje kao odlučno u davanju računa pred Bogom. Nije važan kraj i ono što se na samome kraju događa, nego prijašnji život, prijašnja djela ili nedjela. Davno prije samog kraja mi smo se odlučili kakav će biti naš kraj. Krist samo proglašava ishod onog što smo učinili kroz život. Današnja svetkovina želi nas potaknuti da češće mislimo na susret s Isusom, Sucem. Pomisao na njega ne smije nas plašiti nego nam treba biti poticaj za ustrajnost u dobru, za nesebičnost i za sve veću ljubav prema Bogu i ljudima. Svoj sadašnji život i svoje sadašnje odnose moramo neprestano izgrađivati zagledani prema uskrsnuću i vječnom životu kako bi nas Isus na sudnji dan pozvao u svoje vječno i sveopće kraljevstvo, kraljevstvo istine, života, svetosti, milosti, pravde, ljubavi i mira.