Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Potvrda

Potvrda je jedan od sedam sakramenata katoličke Crkve. Ona usavršuje krsnu milost, sakrament koji daje Duha Svetoga da nas dublje ukorijeni u božansko posinstvo, da nas čvršće pritjelovi Kristu, da ukrijepi našu vezu s Crkvom te nas tješnje pridruži njezinom poslanju i pomogne da kršćansku vjeru svjedočimo riječju i djelima.

Ona je sakramenat kršćanske zrelosti. U latinskoj Crkvi ovaj se sakrament dijeli kada kršćanin dozrije do dobi razuma.

Redoviti djelitelj potvrde je biskup. Potvrda se u redovitom slučaju dijeli za vrijeme Sv. Mise. Biskup u obredu nad potvrđenike raširi ruke. Pritom moli za silazak Duha Svetoga na njih. Potom slijedi bitni obred sakramenta: U latinskom obredu potvrda se podjeljuje pomazanjem krizmenim uljem na čelo potvrđenika, koje se izvodi polaganjem ruke i riječima: “PRIMI PEČAT DARA DUHA SVETOGA”.

Krizmanici se u našoj Župi pripremaju za primanje Potvrde dolaskom na župnu katehezu u osmom razredu osnovne škole.

Tko može primiti sakrament potvrde?
– onaj koji je kršten
– onaj koji poznaje svoju vjeru
– onaj koji je u posvetnoj milosti (bez teškog grijeha)

Tko može biti kum(a) na potvrdi?
– osoba koja je i sama primila sakrament potvrde
– ako je kum(a) u braku, treba biti u crkvenom braku

Dokumenti koji su potrebni:

Roditelji svakog od kandidata, na početku vjeronaučne i školske godine, na roditeljskom sastanku, dobivaju prijavnicu za vjeronauk za krizmu. Tu prijavnicu, ispunjenu, kandidati predaju na župnoj katehezi, najkasnije do 01. studenoga. Ako su kandidati kršteni izvan naše župe tada o tome donose potvrdu iz župe u kojoj su kršteni. Isto vrijedi i ako su primili prvu pričest izvan naše župe (osim ako su je primili u župama Velike Gorice). 
Dokumente kojima se dokazuje sposobnost kumova za kumovanje predaje se na župnoj katehezi.