Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Krštenje Gospodinovo

Lk 3, 15-16.21-22 Ti si sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!


Blagdan Isusova krštenja je blagdan našega krštenja. Ono nam otkriva što znači krštenje za naše spasenje, za naš svagdašnji život. Naše krštenje uprisutnjuje Kristovo krštenje. Uranjanjem u vodu izlazimo očišćeni i prosvjetljeni u Kristu. I tada se i nad nama otvaraju nebesa, i Otac i nas priznaje u Isusu Kristu svojom ljubljenom djecom. I Duh Sveti nas ispunja svojim darovima. Ali kao i Krist Sluga Patnik krštenik mora biti spreman ispuniti “svu pravednost”, Očevu volju, njegov spasenjski naum. Krštenje je prekretnica našega života: prijelaz iz smrti u život, iz tame na svjetlo, iz mržnje na ljubav. Ulazimo u božansku obitelj kao djeca ljubljena u Kristu, što znači u ljubav, svjetlo, život, blaženstvo. Postajemo novo čovječanstvo na novoj obnovljenoj zemlji. Iako je to još u nadi, ali ono već sada i ovdje počima za onoga koji shvaća smisao i značenje svojega krštenja.

Krštenje nije neki dovršeni čin, već se ono živi i ostvaruje sve do naše smrti. Uzaludno sam kršten, ako ne živim svoje krštenje. Kao i kod Krista već na krštenju križ blista na obzorju, ali i sigurna nada uskrsnuća. Iz dara krštenja pozvani smo suobličavati se Kristu po ispunjenju pravednosti koju je on naviještao i živio, znajući da se prije svega moramo otvoriti djelovanju Duha Svetoga – djelovanju Duha ljubavi. Bez istinskog obraćenja srca nema nove pravednosti .