Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Krštenje

Krštenje je prvi sakrament, vidljivi i djelotvorni znak Kristove ljubavi. Krštenjem se  daje milost sjedinjenja s Isusom Kristom te osobu ulazi u Crkvu, zajednicu vjernika. Krštenjem osoba postaje novo stvorenje te se preporađa za vječni život, život u ljubavi Oca, Sina i Duha Svetoga. Krštenje se slavi u župnoj crkvi župe u kojoj stanuju roditelji.

Što trebam učiniti?

Trebate se javiti u župni ured barem dva tjedna prije planiranog krštenja.

Od dokumenata je potrebno donijeti:

– Kopiju Izvatka iz Matice rođenih djeteta

Obiteljsku knjižicu ili kopiju Izvatka iz Matice vjenčanih roditelja.

Posvjedočenje za kumove koji ne žive na području Župe Navještenja BDM u Velikoj Gorici. Taj dokument kumovi traže u župi stanovanja.

Prije krštenja bit će krsna kateheza za roditelje i kumove.

Za krštenje je potrebno pribaviti krsnu haljinicu i svijeću.

Kum / kuma djetetu na krštenju može biti osoba:

– koja je dovoljno zrela za obavljanje te dužnosti
– koja je primila sakramente krštenja, potvrde i euharistije, a ako je u braku, da je crkveno vjenčana (osobe kojima nedostaje jedan od sakramenata, ili su samo u civilnom braku ili izvanbračnoj zajednici, ne mogu kumovati kod krštenja ili potvrde)
– koja je praktični vjernik

KRŠTENJA U ŽUPI NAVJEŠTENJA BDM

subotom i nedjeljom

ODREDBE O SLAVLJU KRŠTENJA DJECE U VREMENU PANDEMIJE

Poštujući opće i posebne upute vezane uz liturgijski prostor i predmete koji se koriste u obredu, kod slavlja sakramenta krštenja neka se pazi na sljedeće:
1) slavlja krštenja neka se slave samo pojedinačno; slavlja krštenja više djece dopuštena su samo kada je riječ o krštenju djece iz iste obitelji;
2) znamen križa na čelo krštenika na početku obreda (»Obred primanja djeteta«) neka stave samo roditelji;
3) krstitelj, noseći masku, prije polijevanja vodom (što je za sada jedini dopušten oblik krštenja) i pomazanja svetim uljem tjemena krštenika neka dezinficira ruke;
4) od dodatnih obreda koji tumače krštenje ostaju obredi u kojima se koristi bijela haljina i paljenje krsne svijeće, a kod obreda »efeta« izgovaraju se predviđene riječi, a izostavlja se dodirivanje ušiju i usana.