Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Ministranti

Svaki tjedan, subotom u 8:30, imamo sastanke koji se sastoje od kateheze za ministrante, odlaska u crkvu, tj. od same prakse te druženja na izletima i igranja različitih društvenih igara. 

Cilj tih susreta i same službe je kroz aktivno učenje upoznavanje i produbljivanje vjere, a na taj način i davanja mogućnosti probuđivanju novih duhovnih zvanja. 

Želja nam je svojim primjerom i druge potaknuti da nam se pridruže i tako pridobivati druge za Kraljevstvo Božje.


Molitva ministranta

Gospodine, Isuse, službenik sam Tvoj.
Izabrao si mene da poslužujem kod Tvog oltara.
Sretan sam što mogu kod svete Žrtve 
donositi na oltar žrtvene darove.
Nauči me da slušam riječi Tvoje.
Daj mi snagu da znam radosno prikazivati sve;
svoja djela, svoje misli i sav svoj život.
Ti ćeš mi se darovati u svetoj Pričesti.
Daj mi pravo apostolsko srce,
da se i ja znam darovati braći.

Ostani uvijek sa mnom, Gospodine!
Ti me vodi k Ocu!
Marijo, moja Majko, službenice Gospodnja,
učini me vjernim službenikom Sina Tvoga.
Amen.


DESET MINISTRANTSKIH NAČELA

  1. Ministrant služi Kristu, svevišnjem Gospodinu.
  2. Ministrant uvijek pokazuje strahopoštovanje u svetoj službi.
  3. Ministrant uvijek čini ono što je najbolje.
  4. Ministrant poštuje svoje roditelje, učitelje i svećenike.
  5. Ministrant sluša bez protivljenja.
  6. Ministrant je pravi prijatelj.
  7. Ministrant ne psuje i ne laže.
  8. Ministrant je čiste duše i tijela.
  9. Ministrant je veseo i susretljiv.
  10. Ministrant pridobiva druge za kraljevstvo Božje.