Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Nedjelja Božje Riječi

Lk 1, 1-4; 4, 14-21 Danas se ispunilo ovo Pismo.


Današnja Liturgija osobito ističe slavljenje Božje riječi. U prvom čitanju naznačeni su uvjeti za dobro slušanje Božje riječi: poštovanje, pažnja, ispitivanje vlastitog života u ogledalu svetog teksta, kajanje za grijehe, radost ponovnog otkrivanja volje Božje izraženu u njegovu Zakonu. Isus među svojima – Nazarećanima—čita iz knjige proroka Izaije. Tekst se upravo odnosi na njega. Ispunila su se proročanstva. Jedino on može ovaj tekst čitati u prvom licu primjenjujući ga direktno na sebe: «Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.» Isus oslobađa: upravo sada i uspostavlja nove odnose, stvara novi svijet. On je došao nama da bi nam donio spasenje. Mi smo pozvani prihvatiti ga i sudjelovati u spasenju koje nam nudi. Bog nam svakodnevno nudi priliku da u našem životu započne vrijeme milosti Gospodnje. Sada je prilika da se ta milost pokaže kroz ozbiljnije shvaćanje zapisane Božje riječi i naše ozbiljnije življenje po toj riječi.