Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova

Iv 20,1-9 Trebalo je da Isus ustane od mrtvih

Korizmeni hod je prošao; stigli smo do Uskrsa. Uskrsnuće se duboko tiče
života. Zadire u život i preobražava ga. Slavimo najveći događaj u povijesti
čovječanstva. Ne trpimo uzalud i ne umiremo uzalud! Naš život nije uzaludan
i slučajan. Ima smisla jer nam ga daje Bog koji nas ljubi. Vjera u uskrsnuće se
rodila iz neposrednog iskustva stvarno uskrslog Krista. Bez Uskrsa čovjek je
osuđen na smrt. Međutim po Isusovu uskrsnuću naš život se smrću mijenja ali
ne oduzima. Sv. Anzelmo je zapisao: Nije potrebno razumjeti da bi se moglo
vjerovati, nego vjerovati da bi mogli razumjeti. To nam poručuje i današnje
evanđelje. Doduše, puno je pitanja, nejasnoća kada se radi o uskrsnuću.
Potrebna je vjera. Spoznati i klicati kao i apostol Ivan: Vidio sam i povjerovao.
Vidjeti, ne dokaze Isusova uskrsnuća nego učinke, posljedice: Isus živi i
mijenja tolike ljude i tolike kršćanske zajednice po čitavom svijetu. Hoće li ove
godine Uskrs mijenjati mene: da budem čovjek istinske vjere; svjedok uskrsne
nade; da unatoč svih problema, križeva, nevolja života vjerujem Isusovim
riječima: „Ne bojte se!“ Ja sam Uskrsnuće i Život!“