Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Božja riječ nas uči da je Isus trebao ustati od mrtvih. Kada je Isus uskrsnuo bez sumnje je dokazao da ima moć nad grijehom i smrću. On je doista Božji Sin kojega smrt nije mogla okovati. Isus je uistinu uskrsnuo. On živi i sada je s nama. Mi vjerujemo da nas je otkupio od grijeha i smrti. Stoga je Isusovo uskrsnuće srž kršćanske vjere. Kršćanin zna da će živjeti u novoj preobraženoj stvarnosti sa svojim Bogom i zbog toga se smije radovati. Radost uskrslog Krista nam može i treba uvijek biti u mislima kada na zemlji dođu iskušenja. Živimo u svijetu koji nije lišen zla ni posljedica zla, ali Bog pobjednik veći je od svakoga zla. U njemu je naš smisao. Živjeti s Kristom uskrsnulim već na zemlji budi sigurnost, doduše u vjeri, ali sigurnost koja počiva na Božjoj svemoći. Otvoren nam je pogled u našu vječnu budućnost. Gledamo uskrsloga i proslavljenog Gospodina.