Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova

Danas slavimo Isusovo uskrsnuće koje je prije dvije tisuće godina sve promijenilo. Grijeh je pobijeđen. Sotona je poražen. Život je progutao smrt. No, Uskrs nije samo povijest, on je stvarnost koja još uvijek sve mijenja. Bog nije stvorio smrt. On je Bog živih. On želi čovjeku darovati život vječni. Današnji čovjek duhovno umire kada se zatvori pred Životom, pred vječnim životom koji si sam ne može dati. Što je sve čovjek spreman učiniti da svoj život na zemlji produži? (Medicina, alternativa…). No, sve je to uzalud, umrijet se mora. Onaj koji vjeruje u Isusa prima oproštenje grijeha i život vječni. Isusovim uskrsnućem otvoreno nam je nebo. Iz današnje svetkovine izvire rijeka života. U tu rijeku života ušli smo krštenjem. Ušli smo vjerom u Gospodina koji nam već sada daje novi život. Mi umiremo grijehu da bi se rodili na novi život, Božji. I unatoč našim slabostima, moguće je započeti iznova. Potrebno je vjerovati: Uskrsli Isus je među nama; on nam daje snage u za život koji nam je darovan. Radosni zbog Isusove pobjede nad zlom i grijehom pronosimo tu radost među svojim bližnjima. Kristovo uskrsnuće daje novi smisao našem životu.