Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova

Iv 20, 1-9   „Trebalo je da Isus ustane od mrtvih“

Sv. Augustin je zapisao: “Čovjek bez vjere je kao putnik bez cilja, kao onaj koji pita, a nema odgovora, kao onaj koji se bori, a ostaje bez pobjede, kao onaj koji umire bez novoga života.”. Mi imamo vjere, mi imamo cilj i smisao u Isusu Kristu. On želi čovjeku darovati život vječni. Današnji čovjek duhovno umire kada se zatvori pred Životom, pred vječnim životom koji si sam ne može dati. Što je sve čovjek spreman učiniti da svoj život na zemlji produži? No, sve je to uzalud, umrijet se mora. Onaj koji vjeruje u Isusa prima oproštenje grijeha i život vječni. Isusovim uskrsnućem otvoreno nam je nebo. Iz današnje svetkovine izvire rijeka života. U tu rijeku životu ušli smo krštenjem. Ušli smo vjerom u Gospodina koji nam već sada daje novi život. Mi umiremo grijehu da bi se rodili na novi život, Božji život.  I unatoč našim slabostima, moguće  je započeti iznova. Potrebno je vjerovati: Uskrsli Isus je među nama, on nam daje snage za život koji nam je darovan, On je tu Nepobjediv, on koji nam daje život bez kraja i trajanja. Nama je svjetlo uskrsne svijeće povjereno na krštenju kao svjetlo za cijeli život. Neka nam svima svjetlo uskrsne svijeće, koja simbolizira uskrslog Krista, svijetli ovih uskrsnih blagdana, ali i tijekom cijeloga našeg života. Neka osvjetljuje naš životni put prema Bogu kroz pustinju našeg života i u trenucima kad teturamo opijeni zabludom, slabošću i teretom grijeha. Da nam osvjetljuje životni put, svijetli u srcu i u vedrim i u teškim trenucima, kako bismo iz srca mogli klicati i pjevati: “Aleluja! Isus živi. I ja ću živjeti!”