Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Osamnaesta nedjelja kroz godinu

Iv 6, 24-35 Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u mene, neće ožednjeti.

Život onoga koji je najtješnje povezan s Isusom, koji živi po njegovu primjeru – u ljubavi prema Bogu i čovjeku – taj i takav život dobiva kvalitetu vječnosti. Pitajmo se stoga: koliko vremena i energije ulažemo u stjecanje »svagdašnjega kruha« za prolazno tijelo – svega onoga što ćemo u trenutku smrti morati ostaviti, a koliko vremena, energije i ljubavi u odnos bliskosti i povezanosti s Isusom, za»svagdašnji kruh« za vječnost, koji se smrću ne oduzima i ne prestaje već zapravo istinski započinje? Kolika je naša čežnja za tim »Kruhom Života«?