Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Peta nedjelja kroz godinu, 9. veljače

Mt 5, 13-16 Isus kaže: „Vi ste sol zemlje!“

Vi ste svjetlost svijeta. Vi ste sol zemlje!“ Vi biste kršćani mogli osvijetliti tamu tolike tuge i osamljenosti u svijetu. Vi biste kršćani mogli biti svjetionici ispravnog životnog usmjerenja… A jesmo li sol zemlje i svijetlost svijeta? Kakva su naša djela? Isus poziva da činimo dobra djela da se po njima slavi Otac nebeski. Cilj dobrih djela nije samohvala, nego ‘slavljenje imena Božjega’, priznavanje Boga prisutnog u vjernicima. Učenici su pozvani ponajprije kao zajednica da budu sol zemlji i svjetlo svijetu. Podržavajući jedni druge u vjernosti Kristu, zajednički postaju vjerniji svijetu ako mu neprestano nude ono čime ih Krist obogaćuje. To je najkvalitetniji doprinos kršćana izgradnji humanijeg svijeta. Pavao kaže: ‘Nekoć bijaste tama, a sad ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite -plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina – i odlučite se za ono što je milo Gospodinu’ (Ef 5, 8-10). Molimo od Gospodina snagu da više budemo ono čime nas On čini u svijetu: sol i svjetlo. Ne zbog nas samih, nego zbog Njega.