Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Peta vazmena nedjelja

Iv 15, 1-8 Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.


Današnja prispodoba o trsu jasno govori o tome kako smo mi ljudi vezani na Boga. Tu se radi o našem biti ili ne biti. Ako izgubimo vezu s trsom – gubimo sve, gubimo svoju vječnost. „Bez mene ne možete ništa učiniti.“ govori Gospodin. Pred nas kršćane stavljena su dva zahtjeva; ostati u Kristu i donijeti rod. Naše je središte Krist! On je trs, mi loze; to znači da između njega i nas postoji životno zajedništvo, davanje i primanje istoga božanskog života, besmrtnosti. Tko ostaje u Kristu taj donosi divne plodove ljubavi. Ako ne ostajemo u njemu ne možemo učiniti ništa. Bilo koja aktivnost izvan Boga ostaje neplodnom. Dobro je da imamo pred očima riječi sv. Ivana apostola: „Ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom.“ U navali riječi postoje predivne rasprave, dijagnoze i analize na svim razinama i ponovno riječi koje tumače prethodne riječi i koje uvode u novu poplavu riječi; riječi i tumačenja koja žele opravdati nepostojanje djela i udaljiti pogled od praznine. Svima nam je potrebno obraćenje; čišćenje. Isus je rekao „Ovo činite meni na spomen.“ 􏰀initi da nam i ljubav ne bi postala izgovorena praznina.