Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Presveto Trojstvo, nedjelja, 30. svibnja

Mt 28, 16-20 Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Presveto Trojstvo. Tri osobe u jednom Bogu. Doista, prezahtjevno za naš razum. Najveći teolozi i filozofi u povijesti su morali priznati da ne mogu objasniti ovu veliku tajnu. I možda je u tome bit. Bog nije samo predmet rasprava o kojem bi raspravljali nego da bi ga častili i slavili! Pogledajmo Mojsija. Bog mu se ukazao; otkrio mu je svoje ime i svoju narav; milosrđe, dobrotu, bogat ljubavlju i vjernošću. Mojsije pada na koljena u poniznom klanjanju. Razmislimo o Božjoj ljubavi, milosrđu i slavi. Poklonimo se Bogu kao i Mojsije. Zahvalimo mu: „Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću.« Kako Bog ljubi čovjeka? „Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.« Kršteni smo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Istinski, iskreno služimo, svemogućem, milosrdnom, Trojedinom Bogu. Kada se prekrižimo sjetimo se Boga koji nas ljubi, spašava i život nam daje.