Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Prva nedjelja došašća

Mk 1, 1-8 „Poravnite staze Gospodnje.“
Započinje došašće. Mi vjernici trebamo biti svjesni da svako dobro dolazi samo od Boga te da je pravi i istinski mir samo onaj koji Bog ulijeva u ljudsko srce. Zato kad zazivamo Gospodina da dođe, mi zapravo obećavamo da ćemo ukloniti sve zapreke njegovu dolasku. Posvetit ćemo se više molitvi. Sagledat ćemo svoj život da bismo vidjeli što nas to onečišćuje, što nas to odvlači od nas samih i od Boga u nama. To je, vjerojatno, u prvom redu manjak vjere i pouzdanja u Boga i pretjerana briga oko ovozemnog života. Isus takvo naše stanje uspoređuje sa zrnom Božje riječi koje padne u trnje naše duše: „Nadošle brige vremenite, zavodljivost bogatstva i ostale požude uguše Riječ te ona ostane bez ploda (Mk 4,19). Samo Bog i njegova milost mogu dati smisao našem životu i udijeliti mir našem vremenu. Htjeli bismo se zato ovoga došašća na poseban način otvoriti Božjoj riječi. Htjeli bismo se riješiti i naših grijeha i naših zlih nagnuća. Zato: očistimo se. Obratimo se Bogu. 􏰀inimo dobro. Praštajmo. Dopustimo da nas obuzme Božja milost i Božji mir.