Raspored svetih misa

Euharistija (sveta misa) je žrtva Tijela i Krvi Gospodina Isusa, sakrament koji je Isus Krist ustanovio na Veliki Četvrtak. Bog preko euharistije svijetu daruje život u punini. Euharistija je izvor i vrhunac kršćanskog života. Stoga je Kristova vazmena gozba središte kršćanskog života.

Raspored svetih misa

Radnim danom i subotom

7:00 i 18:30

Nedjeljom:

7:00, 9:00; 10:15, 11:30, 18:30

„Euharistija je sažetak cijeloga Isusova života.“ Papa Franjo