Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Šesta nedjelja kroz godinu

Lk 6,17.20-26 Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši!


Dva su puta: put blagoslova i put prokletstva. Tako se ističe sloboda čovjekova
izbora. Čovjek može birati hoće li biti blagoslovljen ili proklet, ovisno kojim će
putem krenuti. Pritom se ne misli na dvije skupine ljudi, nego na dva načina
življenja. Isusove riječi su zapravo poziv na istinsku slobodu. Ili ćemo svoju
nadu u svim životnim situacijama i okolnostima usmjeriti prema Bogu ili ćemo
svoju nadu polagati u nešto prolazno. Evanđelje nas uči da ono što je vrijedno
na zemlji nevrijedno je u Božjim očima. A ono što je zanemareno u svijetu, za
Boga je na prvom mjestu. Tko je vjeran Bogu i tko se u njega pouzdaje taj će i
trpjeti; jer njemu je jedini oslonac Bog koji nije zanimljiv svijetu. Ipak spasenje
ne dolazi od svijeta, niti od ljudi, nego od Boga. Dostojanstvo čovjekovo ne
ovisi o onome što ima i posjeduje, nego o onome što on jest u svojoj biti, u
svojoj ljudskosti. Isus je jednom upozorio svoje slušatelje: «klonite se i čuvajte
svake pohlepe: koliko god netko obilovao, život mu nije u onome što
posjeduje.» (Lk 12, 15). Luka nas u ime Isusovo upozorava da sve svoje ufanje i
nadanja stavimo u Krista «u kojem je sve blago mudrosti i znanja.»