Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Šesta nedjelja kroz godinu

Mt 5, 17-37 Rečeno je starima … a ja vam kažem.
Isus od svojih učenika traži savršenost i svetost. On nas poziva da se ne zaustavljamo samo na vidljivom, nego da je odlučujuća nakana, to jest da izvanjske čine i obrede trebaju uvijek pratiti misli i osjećaji u našemu srcu. Isusova istina poziva na obraćenje, upravo ondje gdje se ljudska djela skrivaju i začinju, u ljudskom srcu. Bog očekuje mnogo više od nas u životu, a ne samo da sačuvamo neuprljane bijele haljine. Cijena je uvijek „sveti nemir“, budna savjest, preuzimanje odgovornosti te suočavanje sa zlom. Darovana nam je sloboda; možemo činiti dobro ili zlo, možemo birati između života i smrti. Svakoga dana se odlučujemo za ono što je Božje ili za ono što Božje nije. Svaki dan trebamo preispitivati svoje čini i svoje misli; idemo li putem Božjim ili nekim drugim? Zato poslušajmo Isusa te nastojmo ne samo ispravno činiti, već i ispravno misliti. Živimo u dobrim odnosima s članovima svoje obitelji, sa svojim suradnicima i susjedima, s rodbinom i djecom.