Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Šesta nedjelja kroz godinu

Mt 5, 17-37 Rečeno je starima … a ja vam kažem.
Isus od svojih učenika traži savršenost i svetost. On nas poziva da se ne zaustavljamo samo na vidljivom, nego da je odlučujuća nakana, to jest da izvanjske čine i obrede trebaju uvijek pratiti misli i osjećaji u našemu srcu. Isusova istina poziva na obraćenje, upravo ondje gdje se ljudska djela skrivaju i začinju, u ljudskom srcu. Bog očekuje mnogo više od nas u životu, a ne samo da sačuvamo neuprljane bijele haljine. Cijena je uvijek „sveti nemir“, budna savjest, preuzimanje odgovornosti te suočavanje sa zlom. Darovana nam je sloboda; možemo činiti dobro ili zlo, možemo birati između života i smrti. Svakoga dana se odlučujemo za ono što je Božje ili za ono što Božje nije. Svaki dan trebamo preispitivati svoje čini i svoje misli; idemo li putem Božjim ili nekim drugim? Zato poslušajmo Isusa te nastojmo ne samo ispravno činiti, već i ispravno misliti. Živimo u dobrim odnosima s članovima svoje obitelji, sa svojim suradnicima i susjedima, s rodbinom i djecom.